Novosti


22.05.2023

V skladu z Delegirano uredbo komisije (EU) 2022/2360 bomo od 24.7.2023 podaljšali veljavnost SCA iz 90 na 180 dni za informacije o računih.